Inicio > Contacto

Se desexa máis información, realizar algunha suxestión ou colaborar con nós, cumprimente o seguinte formulario ou póñase en contacto dirixíndose a: 

Asociación DOWN LUGO
C/ Miguel de Cervantes, 34, baixo (27003) · Lugo
Apartado de Correos 517 (27080) · Lugo
Tlfno: 982 240 921


Lin e acepto a política de privacidade.
Consulte neste enlace a nosa Política de Privacidade.
- Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e poder darlle resposta ás súas peticións ou consultas, con base legal no consentimento expreso.
- Cesións: non serán cedidos a terceiros salvo obrigación legal, podendo ter acceso aos mesmos, de forma incidental, os/as encargados/as de manter a web en funcionamento.
- Prazo: Os datos serán tratados durante o tempo necesario para o seu tratamento segundo as finalidades descritas, ata a cancelación por parte do/a titular dos datos ou a perda de relevancia do seu uso..
- Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: downlugo@downlugo.org