982 240 921

HomeA nosa historia

A nosa historia

1996 Nace a Asociación Síndrome de Down de Lugo (DOWN LUGO)
1997 Adhesión á Federación Española de Instituciones para a Síndrome de Down – Down España
1998 Creación da Federación Down Galicia
2001             Inicio profesionalización da entidade a raíz da contratación de persoal técnico, posto de xerente , así como de outros técnicos en anos sucesivos.

Ampliación e diversificación de programas e servizos.

2002 Posta en marcha do Programa de Emprego con Apoio (ECA) impulsado pola Federación Down Galicia
2004             Adquisición de local, futura sede da entidade
2006             Posta en marcha do novo Centro de Atención Integral a personas coa síndrome de Down.

Declaración de Utilidad Pública (Orden INT/2958/2006 – BOE núm. 232 de 28 de setembro de 2006).

Acollemento á Lei de Mecenazgo: solicitude de aplicación do Réxime fiscal especial regulado no Título II da Lei 49/2002, de 23 de decembro, dende o 13/12/2006

2008             Certificación de calidade por AENOR (ISO 9001) do servizo de Emprego con Apoio
2009 Ampliación do alcance de certificado de calidade incorporándose o servizo de Educación

Adquisición vivenda para proxecto de vida independente

2011             Certificación por AENOR en calidade (Norma UNE-EN ISO 9001:2008) con alcance a todos os servizos e procesos da entidade
2013 Recertificación por AENOR do Sistema de Xestión de Calidad (ISO 9001) con alcance global

Inicio do traballo na área de Envellecemento Activo, creación da Comisión Envellecemento  Activo conxuntamente coas demais entidades membros de Down Galicia

2014 Obtención da Autorización de Inicio de Actividades da vivenda tutelada
2016

Celebración do XX Aniversario da Asociación

2018

Premio LIDERES EN CALIDADE DE GALICIA” (Otorgado á Federación DOWN GALICIA polo sistema multisai de xestión da calidade no que DOWN LUGO está integrada – Certificado ER-1033/2008 – Norma ISO 9001:2015)

Gañadores Premio 6ª Edición Territorios Solidarios BBVA

Adquisición de local para a ampliación do noso centro de actividades.

2019 Mención á labor de integración no  I Certame de Videocreación do Campus Universitario de Santiago de Compostela de Lugo.
2020 Inicio da actividade no noso local ampliado
2021 Gañadores Certame do Concello de Lugo de vídeos en TikTok pola Igualdade de Xénero

Down Lugo