982 240 921

HomeÁrea atención temperá

Área atención temperá

PROGRAMA DE LOGOPEDIA

“É importante que o meu fillo veña a Logopedia para estimulalo, que adquira linguaxe e sexa máis autónomo” Melba, nai dun neno coa síndrome de Down.

Obxectivo

Previr as alteracións lingüísticas a idades temperás estimulando o desenvolvemento da linguaxe oral e favorecendo o seu uso como instrumento de comunicación e expresión.

Actuacións

  • Realización de sesións individuais nas que, a través do xogo, desenvólvense a atención visual e auditiva, a discriminación, a percepción e os primeiros contactos de interacción social: sorriso, contacto ocular, vocalizacións, etc

PROGRAMAS