982 240 921

HomeObxectivos de Desenvolvemento Sostible

Obxectivos de Desenvolvemento Sostible

A ONU aprobou en 2015 a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible e, con ela, os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS). É unha chamada mundial para adoptar medidas que acaben cos grandes problemas do mundo: da desigualdade ao medio ambiente, pasando pola saúde e o traballo digno, entre outros.

 

O papel das ONG na Axenda 2030

Para alcanzar ditos obxectivos, a participación das organizacións da sociedade civil é fundamental.

As ONG teñen un papel protagonista, xa que son un dos maiores motores sociais que, xunto coa política, poden contribuír a lograr as metas.

A función das ONG basease no desenvolvemento de proxectos e programas que, por exemplo, reduzan desigualdades ou apoien a colectivos vulnerables.

Como contribuímos aos obxectivos?

Down Lugo contribúe aos ODS de maneira planificada. Primeiro, identificando sobre que obxectivos ten capacidade de influencia e, seguidamente, desenvolvendo accións e programas que contribúan a alcanzalos.

Así, para maximizar a aportación aos ODS, foi necesario definir as prioridades de Down Lugo, medindo impactos reais e potenciais.

Ademais, foi fundamental integrar o marco da Axenda 2030 no noso traballo diario.

Que obxectivos apoiamos?

Down Lugo colabora en 8 dos 17 obxectivos

Que aportamos aos obxectivos?

SÍNDROME DE DOWN