A Consellería de Política Social e Xuventude, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, subvenciona o proxecto “Decido eu” de Down Lugo

A través desta axuda do 2022, enmarcada no programa de Iniciativa Xove, DOWN LUGO leva a cabo o proxecto “Decido eu” que ten como obxectivo brindar un espazo de encontro, relacións e toma de decisións ás rapazas e rapaces participantes. Neste espazo as persoas participantes poñen en práctica as habilidades necesarias para poder planificar e levar a cabo actividades que lles permiten desenvolverse de forma satisfactoria en diferentes contextos do seu día a día.

As persoas beneficiarias directas son 34 mozas e mozos con síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais da provincia de Lugo.

Todas elas están a adquirir múltiples habilidades imprescindibles para mellorar a súa autonomía e demostrar que as persoas con síndrome de Down e discapacidade intelectual teñen gañas de participar do entramado social como axentes activos do mesmo.