CONTRATACIÓN DUNHA TRABALLADORA

Contía da achega: 25.480,92€

Breve descrición do proxecto: Contratación dunha traballadora

Obxectivo xeral do proxecto: Mellorar e facilitar a inserción laboral das mulleres coa finalidade de apoiar a súa recuperación e a súa integración social e laboral.