[:es]FORMACIÓN PRELABORAL Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA 2018-2019

Nome do proxecto: Formación prelaboral e estimulación cognitiva de persoas con síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual

Contía da achega: 2.914,80€

Breve descrición do proxecto: A partir da valoración individual de cada persoa con síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual participante, tratarase de deseñar un itinerario personalizado de aquela formación y recursos de apoio que máis se adecúen ás necesidades de cada persoa para garantir a estimulación e mellora das súas capacidades e competencias cognitivas.

En total, beneficiaranse do proxecto un total de 6 participantes da nosa Asociación.

Obxectivo xeral do proxecto: Mellorar e exercitar as funciones cognitivas nas persoas participantes como base para lograr unha mellora do desenvolvemento das actividades da vida cotiá, da autonomía, das habilidades prelaborais e da participación na comunidade.