Exposición “Unha ollada ao mercado laboral”

O próximo día 22 de novembro inaugúrase a exposición itinerante “Unha ollada ao mercado laboral” organizada pola Rede TIL (Técnicas/os de Inserción Laboral de Lugo) da que DOWN LUGO forma parte.

Esta exposición ten como obxectivo difundir a situación discriminatoria das mulleres no mercado laboral contribuíndo e estimulando o debate e a reflexión.

Estará na Biblioteca Intercentros do Campus de Lugo dende o 22 de novembro ata o 8 decembro.

Non vola podedes perder!