Fundación MAPFRE presenta en Lugo o seu Programa Social de Emprego, destacando o caso de éxito de Sabela

A Fundación MAPFRE presentou hoxe ás empresas de Lugo o seu programa social de emprego, que ten como obxectivo promover e impulsar o emprego entre os colectivos máis vulnerables da sociedade. Para iso contou co inestimable apoio do Grupo de Networking empresarial BNI Lugo.

Este novo programa engloba as distintas iniciativas levadas a cabo pola entidade para fomentar a contratación, impulsar a formación de persoas en procura de emprego, axudar aos mozos a enfocar o seu futuro profesional e mellorar as habilidades sociais. Tamén promove a integración de colectivos en risco de exclusión social, como as persoas con discapacidade, inmigrantes, refuxiados e vítimas de violencia de xénero.

D. José María Rañón Pezeux, Director de MAPFRE en Lugo, fixo referencia a Accedemos. Esta convocatoria de axudas ao emprego cumpre a súa quinta edición e pon a disposición de pequenas empresas, autónomos e entidades sociais un total de 500 axudas, dirixidas a apoiar a contratación de persoas maiores de idade que leven como mínimo tres meses en situación legal de desemprego. Cada empresa pode recibir ata un máximo de 4.500 euros pola persoa contratada (500 euros netos ao mes durante 9 meses), contribuíndo así á creación de postos de traballo.

“Devandito programa”, indicou, “representa unha magnífica oportunidade para colaborar con aqueles colectivos que máis dificultades atopan á hora de acceder a un posto de traballo”. Nesta liña, tamén destacou os resultados de Xuntos Somos Capaces, un programa de integración de persoas con discapacidade intelectual e enfermidade mental, que desde 2010 fixo posible que máis de 2.500 persoas que forman parte deste colectivo, en risco de exclusión social e desemprego de longa duración, consigan un posto de traballo e léveno a cabo con plena autonomía.

A empresa lucense AMSlab, a través de D. Manuel Lolo Aira e Dª. Sandra Pedreira García, CEO e Xerente da empresa respectivamente, presentaron un caso de éxito onde unha moza traballadora lucense, con discapacidade intelectual, foi incorporada ao seu persoal. Esta incorporación contou co apoio dunha preparadora laboral da entidade social DOWN Lugo, destacada colaboradora do Programa Xuntos Somos Capaces.