Probas de Competencias Clave

Este sábado, 20 de maio, celébranse as probas de Competencias Clave que organiza a Xunta de Galicia no recinto feiral de Silleda.

Estas probas van destinadas ás persoas que non posúen a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) ou o Bacharelato, de forma que poidan acreditar os seus coñecementos e así acceder á formación para o emprego e cursar os certificados de profesionalidade que os inclúen como requisito.

En Down Lugo, dúas persoas se presentarán a estas probas, moita sorte!