PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA O FORTALECEMENTO DAS CAPACIDADES PERSOAIS, SOCIAIS E LABORAIS DE MULLERES CON SÍNDROME DE DOWN E OUTRAS DISCAPACIDADES INTELECTUAIS DA PROVINCIA DE LUGO

Nome do proxecto: Programa de atención integral para o fortalecemento das capacidades persoais, sociais e laborais de mulleres con síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais da provincia de Lugo

Contía da achega: 19.992,42 €

Breve descrición do proxecto: Leváranse a cabo plans personalizados de inclusión dirixidos a proporcionar apoio e ferramentas para que as mulleres desenvolvan habilidades, actitudes e coñecementos que lles permitan progresar de forma satisfactoria nos diferentes ámbitos das súas vidas.

Obxectivo xeral do proxecto: Mellorar a calidade de vida das mulleres con síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais a través dun plan personalizado de inclusión que lles permita adquirir competencias persoais, sociais e laborais.